IPA Třinec

Členské příspěvky 2016
Publikováno: Neděle, 27.09. 2015 - 21:38:38
Téma: UNITED-NUKE


Vážené členové,

od 1. ledna 2016 přechází IPA sekce České republiky na nové průkazy IPA, které stanovily Mezinárodní stanovy IPA a které již používají téměř všechny národní sekce na světě.

Tento přechod s sebou přináší následující změny: 

 1. členské průkazy IPA budou mít formát kreditní karty,

 2. budou vydávány vždy na jeden kalendářní rok, a každý rok bude mít jinou barevnou variantu,

 3. spolu s průkazem člen IPA obdrží i samolepku na čelní sklo auta, také s označením roku,

 4. budou obsahovat následující údaje:

  1. jméno a příjmení (bez titulu)

  2. datum narození

  3. číslo průkazu IPA

  4. čenem IPA od:

  5. Česká sekce

  6. průkaz nebude opatřen fotografií

 5. Vzhledem k tomu, že průkazy pro celou IPA zpracovává výrobce v Německu, je třeba v dostatečném předstihu připravit podklady pro tisk nových průkazů, aby mohly být členům k dispozici od 1.1.2016.

 6. Proto na základě usnesení shromáždění vedoucích územních skupin bylo rozhodnuto, že členský příspěvek na rok 2016 je třeba zaplatit nejpozději do 26. října 2015.

 7. Teprve na základě zaplaceného členského příspěvku, budou členové zahrnuti do požadavku české sekce na výrobu nového průkazu. Pokud člen v tomto termínu příspěvek nezaplatí, zůstává být nadále členem IPA, ale nebude se moci prokazovat platným členským průkazem. Pokud členský příspěvek nezaplatí ani do 31.5.2016 bude mu ukončeno členství podle platných Stanov IPA.

 8. Členům IPA jejichž členský průkaz má jiné předčíslí než, je číslo jejich současné územní skupiny, bude vystaven nový průkaz s novým číslem, aby bylo z čísla průkazu vždy zřejmé, ke které územní skupině člen IPA patří.

 9. Modré průkazy s vylepenými členskými známkami si členové IPA ponechají a nebudou je vracet sekci.

 

Vážené kolegyně a kolegové, plně chápeme, že není příjemné v jednom roce platit členské příspěvky dvakrát, ale věříme, že pochopíte toto nezbytné opatření při přechodu na nové členské průkazy. V letech budoucích platba členských příspěvků do konce měsíce října již bude pravidlem.

Předsednictvo IPA Třinec.Tento článek si můžete přečíst na webu IPA Třinec
http://ipatrinec.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://ipatrinec.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=33